Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

GOOZ verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Onderstaand de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u uit eigen beweging verstrekt bij correspondentie en/ of opdrachten, zodat wij onze dienstverlening voor u kunnen verzorgen.

Wij maken en gebruiken geen kopieën van identiteitsbewijzen en bewaren deze daarmee ook niet in ons archief.
Wij verwerken geen bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheid, verleden, etc.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

GOOZ gebruikt uw gegevens uitsluitend voor correspondentie om onze dienstverlening (opdrachten) voor u te kunnen uitoefenen.
Deze worden niet gebruikt ten doele van marketing (commerciële en promotionele doeleinden), onderzoek of verstrekking aan derden voor ander gebruik dan correspondentie.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens in principe oneindig aangezien wij vaak terugkerende dienstverlening voor opdrachtgevers verzorgen en derhalve de persoonsgegeven voorhanden hebben.
Zoals hierboven eerder vermeld, gebruiken wij enkel contactgegevens en geen persoonsidentificatienummers (BSN), ID kopieën, geboortedata, etc.

Verwijderen gegevens

Indien u wilt dat GOOZ uw contact(persoons-)gegevens niet bewaart, kunt u dit te allen tijde per mail of schrift kenbaar maken, waarop wij uw gegevens niet langer zullen bewaren.

Per email kunt u dit kenbaar maken via; info@goozcompany.nl

Per post kunt u dit verzenden aan;

GOOZ Company
Park Forum 362
5657 HB  EINDHOVEN

Delen met derden

GOOZ deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van opdrachten.
Dit kan voorkomen in bijvoorbeeld offertetrajecten, correspondentie/ overleg met partijen waar u in deelneemt, het aanvragen van zaken namens u, op uw naam (uiteraard met vooraf verleende toestemming), etc.

Beveiliging

GOOZ neemt het beschermen van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.