Quick scan

Naast het uitgebreide MJOP biedt GOOZ de mogelijkheid van een quick scan.

Een quick scan is een gebouwinspectie waarbij de belangrijkste gebouwelementen worden beoordeeld. Het noodzakelijke onderhoud en eventuele gebreken worden inzichtelijk gemaakt. Bij de quick scan worden geen hoeveelheden geïnventariseerd zoals bij het opstellen van een MJOP, maar wordt de nadruk gelegd op het korte termijn onderhoud.

Door het laten uitvoeren van een quick scan worden eventuele gebreken aan uw pand inzichtelijk en kan achterstallig onderhoud voorkomen worden.

Wenst u een gebouwinspectie tegen geringe kosten, dan biedt de quick scan u uitkomst.