Begeleiding (groot) onderhoud

Staat er voor uw gebouw uitvoering van (groot) onderhoud gepland?

GOOZ kan dit traject voor u begeleiden en coördineren van offerte tot en met de oplevering. Hierdoor wordt u als opdrachtgever ontzorgd, maar blijft u toch op de hoogte van de voortgang in het project.

Onder de begeleiding valt:

  • Bespreken soort onderhoud, projectomvang en communicatie
  • Advisering / selectie geschikte partijen
  • Indien noodzakelijk verzorgen van (verf) technisch bestek
  • Het opvragen van offertes voor de geplande werkzaamheden
  • Het opstellen van de offertespiegel (vergelijking offertes) met bijbehorend advies
  • Begeleiding en controles gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
  • Controle op correcte facturering
  • Oplevering
  • Bouwbegeleidingsrapportage

De omvang van de begeleiding kan in maatwerk aangeboden worden naar uw wensen.