MJOP

Inzicht in toekomstig onderhoud en onderhoudskosten. Een gebouwinspectie met een leesbaar rapport.

Quick scan

Inzicht in onderhoud en onderhoudskosten op de korte termijn. Een visuele inspectie met beknopte rapportage.

Begeleiding

Begeleiding van onderhoudstrajecten van offerte t/m oplevering. GOOZ ontzorgt en ziet toe op een correcte uitvoering.

Additionele diensten

Onderhoudsadvies, technisch management, dakinspectie, lekdetectie, taxatie en meer.